שיעורים מוסרטים

תקציר הסרטון:

סרטון על הכהן הגדול ביום הכיפורים במקדש.