ארון קודש הקדשים

חידה - א'-ת'

הוראות:

ענו על החידות לפי סדר הא'-ב'.

 

בהצלחה!

 

על בית המקדש מא' עד ת'.

א- מייצבים את קרשי המשכן מלמטה.

ב- מוטות ארוכים שמחברים את קרשי המשכן זה לזה.

ג- מקישוטי המנורה.

ד- באיזה צד המנורה עומדת בקודש?

ה- שם נוסף לקודש.

ו-  עשויים כסף ונמצאים בראשי עמודי החצר במשכן (שמות כ"ז, י').

ז-  קישוט שמשותף לארון הברית, למזבח הזהב, ולשולחן לחם הפנים.

ח- הפרוכת נארגה מעשה ______.

ט- מחברות את קרשי המשכן זה לזה מלמעלה.

י-  מכיסויי המשכן, עשויות תכלת, ארגמן, תולעת שני ושש משזר.

כ- באמצעותו עולים אל מזבח העולה.

ל- נמצאים בתוך ארון הברית.

מ- המנורה נעשתה ________ זהב טהור.

נ- החומר שממנו עשויים מזבח העולה והכיור.

ס- בליטה באמצע מזבח העולה שנקראת בלשון התורה "כרכוב" (מידות ג', א').

ע- שם נוסף למזבח הנחושת: מזבח ה______.

פ- מפרידה בין הקודש לקודש הקודשים _______.

צ- נמצאת בתוך קודש הקודשים, ליד ארון הברית (שמות ט"ז, ל"ג).

ק- שורפים אותה על מזבח הזהב.

ר- מסך שער החצר ומסך פתח האוהל נארגו מעשה ______.

ש- מניחים עליו מידי שבת את לחם הפנים.

ת- חיה שהשתמשו בעורה לכיסוי המשכן.