חידות

חידה - תפזורת

הוראות:

מצאו את ההגדרות המסתתרות בתפזורת: במאוזן, במאונך, ישר הפוך ובאלכסון!

בהצלחה!

 
 

מחסן מילים:

-כותונת תשבץ

- מכנסים

- מגבעת

- אבנט

- מצנפת

- ציץ זהב

 

- חושן משפט

- אפוד

- מעיל תכלת

- פנחס המלביש

- תכלת

- ארגמן

- תולעת השני

 

- פשתן

- צמר

- לב אמות

- בגדי זהב

- בגדי לבן

- שעטנז