Dnew
 

פרק א' הלכה א':

מעניין במה יתחיל הרמב"ם את הספר שלו...

"רגע, רגע, דביר! גם אני רוצה להצטרף! גם אני רוצה ללמוד אתך על בית המקדש!"

"אבל אריאל, הילדים כבר מכירים אותי שלוש שנים, אתה לא יכול להיכנס פתאום באמצע..."

"דביר, אני רוצה, אני רוצה!! "

"ממממ... טוב בסדר! אתה יכול להצטרף. נו, אז יש לך רעיון? איך התחיל הרמב"ם את הספר שלו על בית המקדש?"

"אני חושב... אני חושב שהוא יתחיל בשאלה "למה צריך לבנות את בית המקדש"... לא?"

"האמת שלא, הרמב"ם דווקא מתחיל במצוות עשה! - "

הלכה א

זה ממש יפה! זה בדיוק כמו נעשה ונשמע שענו עם ישראל כשקיבלו את התורה!

קודם כל נדע שצריך לבנות את בית המקדש, ורק אח"כ נשאל למה צריך לבנותו...

שבת שלום, דביר ואריאל

לגרסת הדפסה לחץ