Dnew

פרק א' הלכה א', המשך:

שלום חברים,

בשבוע שעבר אמרנו שיש מצווה לבנות בית ל-ה'...

"רגע דביר, בטח שצריך לבנות בית. הרי לכל אחד מאתנו יש בית! אז למה לא גם לקב"ה...?"

"זו שאלה טובה אריאל,! אבל תחשוב על זה - הקב"ה הוא מלך מלכי המלכים, הוא נמצא בכל מקום בעולם, איך אפשר להכניס את הקב"ה לבית אחד?!"

"דביר, אני חושב שלמדנו שאת אותה שאלה בדיוק שאל משה רבנו כאשר ציווה אותו הקב"ה לבנות את המשכן במדבר. הוא לא חשב שהקב"ה שנמצא בכל מקום בעולם ירצה להצטמצם לתוך בית אחד!"

"ו...אתה זוכר מה היתה התשובה של הקב"ה למשה...?"

"אני חושב שלא..."

"התשובה של הקב"ה היתה - משה, לא כמו שאתה חושב. אלא 20 קרשים בדרום, 20 קרשים בצפון ואני (הקב"ה) יורד ומצמצם שכינתי בתוכם!

כלומר, הקב"ה רוצה שנבנה את המשכן אפילו אם לנו זה נראה כצמצום! בוא נסתכל ברמב"ם - "

 

כליחעיד

הרמב"ם עוד מוסיף שהמשכן הוא ההתחלה של גילוי השכינה, ובמקדש ישנו עוד יותר גילוי של הקב"ה! כשנגיע באמת 'עד עתה', אל המקום אשר יבחר ה', ונבנה את בית המקדש, נשלים את רצונו של הקב"ה!

שבת שלום, דביר ואריאל

לגרסת הדפסה לחץ