Dnew
 

פרק א' הלכה ג', המשך:

שלום חברים,

בשבוע שעבר ראינו שאת בית המקדש צריך לבנות בירושלים בהר המוריה! פשוט מאד, אז... איך בונים?!

"באמת דביר, איך ידעו כיצד לבנות את בית המקדש, הוא מאד שונה מהמשכן!"

"אני לא כל כך יודע, ומעניין לבדוק איך בנו אנשי בית שני את בית המקדש השני, גם הוא היה שונה מהראשון..."

"אז מעניין איך אנחנו נבנה את בית המקדש השלישי בע"ה..."

"פעם למדנו שיחזקאל הנביא כתב תכנית מפורטת של בית המקדש... אולי נבנה על פי יחזקאל?! בוא נסתכל ברמב"ם..."

הלכה ג

אז בית ראשון, נבנה על פי מה שכתוב בספר מלכים.

בית שני, נבנה בדומה לבית ראשון אך עם תוספות מיחזקאל,

ובית שלישי...?!

שבת שלום, דביר ואריאל

לגרסת הדפסה לחץ