Dnew
 

פרק א' הלכה ג':

שלום חברים,

בשבוע שעבר ראינו את הגלגולים הרבים שעבר עם ישראל עד שהגיע לבית המקדש בהר המוריה, בירושלים...

"תגיד דביר, למה חייבים לבנות את בית המקדש דווקא בהר המוריה? למה אי אפשר בהר אחר? מה זה משנה בעצם?..."

"אני חושב שזה כן משנה, אריאל. כי זה המקום שהוא הכי קדוש בכל העולם!"

"אבל הרי המשכן, שהוא כמו המקדש, נבנה בשילה, ובגבעון ובנוב, זה מה שלמדנו שבוע שעבר!"

"אתה יודע מה אריאל? זה מעניין, אז בוא נסתכל ברמב"ם:"

הלכה ג 1

לפני שבנינו את בית המקדש - (לא את המשכן) היה מותר לנו לבנות בכל מקום שרצינו מזבח או משכן, אבל מאז שבנינו את בית המקדש בהר המוריה, שהוא בניין קבוע ולא משהו נייד כמו המשכן, נאסר עלינו לבנות מקדש בכל מקום אחר - מותר לנו רק שם, רק בהר המוריה! שנזכה גם אנחנו לבניין עדי עד!

שבת שלום, דביר ואריאל

לגרסת הדפסה לחץ