Dnew
 

פרק א' הלכה ה':

"דביר, אני הייתי רוצה לדעת איזה כלים בדיוק נמצאים בבית המקדש, זה ממש מבלבל! מנורה, חנוכיה? מזבח, שולחן, יש כל כך הרבה כלים!

"אריאל, אריאל, אתה קצת ממהר! לאט לאט...

קודם כל כשנגיע לחנוכה נוכל לדבר על המנורה במקדש ועל החנוכיות שאנו מדליקים כיום. אתה צודק, יש הרבה מאד כלים במקדש! אבל אני חושב שהרמב"ם יפרט אותם בהמשך.."

"אז אני פשוט אחכה בסבלנות, בוא נראה על מה הרמב"ם כתב הפעם!"

הלכה ה

הרמב"ם כותב איזה חלקים הם החשובים ביותר בבית המקדש - מהו עיקר הבית! הרמב"ם מלמד אותנו שתמיד אפשר לפאר את בית המקדש, להוסיף לו זהב וכסף כדי שיהיה ראוי לבית ה', אבל חשוב מאד לא לוותר על העיקר...

גם אנחנו לפעמים מתרכזים בפרטים קטנים ושוכחים קצת את העיקר, את הדבר הגדול. שנזכה לראות גם וגם! גם בגדול וגם בקטן!

שבת שלום, דביר ואריאל

לגרסת הדפסה לחץ