Dnew

פרק א' הלכה ז':

"מה דביר, אסור לנו להכנס לבית המקדש?!"

"למה אתה מתכוון אריאל? בטח שנוכל להכנס כשיבנה בית המקדש!"

"אז למה הרמב"ם רושם ששמים גבול?"

"אהה! בוא אריאל, נקרא ברמב"ם...:

 

הלכה ז

בתוך בית המקדש, ישנם חלקי קדושה שונים. הסורג, שעד אליו מותר לגויים להכנס, עזרת ישראל - עד אליה מותר לישראל להכנס בלי תפקיד מוגדר (הקרבת קרבן למשל) עזרת כהנים, שבה הכהנים נמצאים רוב הזמן, הקודש - שאליו מורשים להכנס רק כהנים בעלי תפקיד מוגדר לאותו רגע (לדוגמה להדליק את המנורה, להניח לחם על שולחן לחם הפנים, או להקטיר את הקטורת) וכמובן כמובן... קודש הקודשים!

שאליו, כולם יודעים - רק לכהן הגדול ורק ביום הכיפורים מותר להכנס...

שנזכה להכיר ולדעת את הגבולות מקרוב, פשוט בגלל שנכיר כל אבן וכל פינה בבית המקדש!

שבת שלום, דביר ואריאל

לגרסת הדפסה לחץ