Dnew
 

פרק א' הלכה ט':

"אריאל, אתה יודע שפעם אנשים היו עובדים עבודה זרה?"
"נו באמת דביר, בטח שאני יודע! הם היו משתחווים לפסל, נכון?"
"אתה צודק! אבל הם לא היו עובדים רק לפסל אלא לפעמים הם היו עובדים לעצים שהם חשבו שיש להם כוחות מיוחדים."
"תגיד לי דביר אתה רציני? הם עבדו את העצים? איזה מוזרים!"
"כן, נו, אריאל, זה מה שהיה נהוג באותה תקופה. ואתה יודע איך זה קשור למקדש ולהלכה שלנו היום?"
"מה?"
"כי היום אנחנו לומדים שאסור לנטוע עצים בהר הבית, ההר שעליו בנוי בית המקדש. ואסור גם לבנות בעץ שהוא בולט ומבחינים שזה עץ. או לעשות מרפסות עם עץ בולט שנקראות אכסדראות. והכל כדי לא להכניס במקדש אפילו זכרון קטן של אותה עבודה זרה."

הלכה ט

"וואו, דביר, איך הכל מתוכן ומדויק כל כך במקדש, ממש שמים לב לכל פרט!"
"נכון! אז שבת שלום!"

שבת שלום, דביר ואריאל

לגרסת הדפסה לחץ