Dnew

פרק א' הלכה י':

"שלום אריאל! ברוך הבא, תלך בזהירות כדי לא לדרוך על זכוכיות, נשברה פה כוס ו..."
"אל תדאג דביר, אני אעזור לך לאסוף את זה! אוי, אבל - תראה - נשברה פה אחת המרצפות..."

"נכון, אני אבקש מאבא שלי לטפל בזה כשהוא יחזור. בוא אריאל, בינתיים נחזור לרמב"ם:"

 

הלכה י

"בוא נזוז למקום אחר, דביר. המרצפת פה מקולקלת, אז אסור לעבוד עליה את עבודת המקדש..."
עד כדי כך חשוב החיבור למקום ולארץ בבית המקדש, שאם יש אפילו אבן אחת מקולקלת או מתנדנדת ולא יושבת טוב על האדמה - אסור לעבוד עליה את עבודת המקדש. שנזכה לחיבור כל כך חזק!

שבת שלום, דביר ואריאל

לגרסת הדפסה לחץ