Dnew
 

פרק א' הלכה יא':

"שלום אריאל! ושלום לכל הילדים!"
"מה נשמע דביר? שמעתי שנולדה לך אחות, מזל טוב!"

"תודה רבה! אתה צריך לראות את זה, כל הבית שלנו מלא בעטיפות מתנה במלא צבעים, אפשר לצפות קיר שלם עם כל העטיפות האלו!"

"אני מוכן לעזור לך... אחרי שנלמד קצת את הרמב"ם..."

"אני בטוח שעד שנסיים כבר יהיו מספיק עטיפות לשני קירות... בוא, בוא נפתח את הרמב"ם:"

הלכה יא

היינו עלולים לחשוב שצריך להמעיט בפאר כשבונים את בית המקדש, הרי אנחנו לא מחפשים את כל מה שנוצץ ויקר, אבל הרמב"ם מדגיש שכאשר מדובר על בית המקדש - צריך ומצווה להשקיע!

לא רק שצריך לבנות את בית המקדש גבוה ויציב, הרמב"ם מוסיף שכדאי וראוי לרומם את בית המקדש ולפאר אותו, ואם אפשר, אפילו לצפות את כולו בזהב....!

למה? התשובה פשוטה - כי זהו בית אלוקינו! ראוי שהבית של מלך מלכי המלכים יהיה נאה!

כאשר יש יופי אמיתי מבפנים, יופי אמיתי שיוצא מתוך בית בית המקדש, אז היופי החיצוני של הבית לא מפריע ולא נוצץ מדי - הוא בדיוק מראה על מה שיש בפנים, בתוך תוכי בית המקדש.

"אני מוכן לצפות את בית המקדש בזהב!! נשארו לי עוד הרבה עטיפות יפות..."

שנזכה לראות בתפארת בית המקדש, גם הפנימית וגם החיצונית!

שבת שלום, דביר ואריאל

לגרסת הדפסה לחץ