Dnew
 

פרק א' הלכה יג':

"שלום אריאל! ושלום ילדים! שמעת את השמועות האחרונות?"

"אממ, דביר, מה זו בכלל 'שמועה'...?"

"שמועה? שמועה זה כשמישהו שומע משהו ומעביר לעוד מישהו שמעביר למישהו... וזה פשוט מסתובב מפה לאוזן..."

"אה! באמת לא הבנתי את זה כשקראתי את ההלכה ברמב"ם לבד, גם שם יש איזה שמועה ולא בדיוק הבנתי על מה מדובר..."

"באמת? בוא נקרא וננסה להבין ביחד:"

הלכה יג

כמה דברים שלמדנו מהרמב"ם -

  • את המזבח לבית המקדש בונים מאבנים.

והרמב"ם גם שואל - אבל הרי כתוב "מזבח אדמה תעשה לי" ועונה על כל שהמזבח צריך להיות מחובר באדמה.

  • לא על גבי כפין (כיפות של אבן) ולא על גבי מחילות - כדי שיהיה באדמה ממש.

"ועכשיו אריאל, כמו שאמרת, מגיעה השמועה... הרמב"ם שוב שואל - הרי כתוב "ואם מזבח אבנים""

"אז דביר, בעצם לא חובה לעשות מזבח מאבנים?! רק אם אנחנו רוצים...?"

"זאת בדיוק הנקודה אריאל! מפי השמועה - כמו ששמעו איש מפי הרב שלו במסורת בתורה שבעל פה - לבנות את המזבח מאבנים זה לא רשות אלא חובה!"

איזו שמועה טובה!

שבת שלום, דביר ואריאל

לגרסת הדפסה לחץ