Dnew
 

פרק א' הלכה י"ד המשך:

"שלום אריאל! ושלום ילדים!"

הלכה יד 2

כבר הזכרנו שצריך אבנים שלמות לבניית המזבח. כדי להשיג אבנים שלמות שלא נגע בהם ברזל, הרמב"ם אומר שאפשר ללכת לים הגדול, מקום בו בבירור לא היה מגע בני אדם ולהוציא מהתחתית אבנים שאיתם בונים את מזבח ה'!  

שנזכה בעצמנו להביא אבנים למזבח!

 

שבת שלום, דביר ואריאל

לגרסת הדפסה לחץ