Dnew
 

פרק א' הלכה ט"ו:

לא מזמן דיברנו על הדם הרב שהיה בעזרה בערב פסח, לאחר שהקריבו את קרבן הפסח של כל עם ישראל. אתם יכולים לתאר לעצמכם איך זה היה נראה בסוף היום...

לא רק את העזרה היה צריך לשטוף מכל הדם, (על זה דיברנו בפעם שעברה), גם המזבח, מזבח העולה, כבר לא היה נראה כל כך לבן אחרי כל כך הרבה קרבנות...

אתם מופתעים שהמזבח לבן?

אולי דמיינתם את המזבח בצבעי נחושת, כפי שהיה בימי המשכן, או אולי ראיתם בדמיונכם אבנים יפות שמתאימות לתיאור של 'מזבח אבנים', אבל מבחוץ מזבח העולה נראה לבן לגמרי, חוץ מפס אחד אדום - חוט הסיקרה.

ועכשיו אנחנו יכולים להבין את הרמב"ם:

הלכה טו

פעמיים בשנה היו 'מלבנין' [צובעים בסיד, שצבעו לבן] את מזבח העולה.

בפסח, לאחר שהמזבח נצבע בדם הקרבנות, היו מלבנין אותו, ובחג הסוכות והכל כדי ליפות את המזבח...!

שבת שלום, דביר ואריאל

לגרסת הדפסה לחץ