Dnew
 

פרק א' הלכה י"ז:

"איזה מוזר זה, דביר! הרי בבית המקדש יש הרבה מדרגות, למה אסור לעשות מדרגות דווקא למזבח?!"

"אוו! שלום אריאל, מה שלומך? לפעמים אתה כל כך מהיר שקשה לי להספיק את הקצב שלך...

כבר הספקת לקרוא את הרמב"ם?? בוא נקרא אותו יחד..."

הלכה יז

אתה צודק, זה באמת מענין, ואולי אפשר לשים לב (למי שמכיר טוב את בית המקדש!) שהמדרגות הן בד"כ על הקרקע ואילו כאן זהו מזבח - כלי של בית המקדש, ולכן צריך לעשות משהו יותר עדין ומכובד, וזה מאד מתקשר למה שאומר ר' ישמעאל.

ר' ישמעאל אומר שהאיסור לעשות מדרגות אל המזבח הוא כדי שהכהנים ילכו בצורה נאה ומכובדת על מזבח ה', עקב בצד אגודל, ולא ימהרו וירוצו כפי שלעיתים אנו רצים במדרגות... "אולי כדאי גם לי להיות קצת פחות מהיר לפעמים... מה אתה אומר, דביר...?"

שבת שלום, דביר ואריאל

לגרסת הדפסה לחץ