Dnew
 

פרק א' הלכה כ':

"אתה יודע דביר, אנחנו מסיימים היום את פרק א' בהלכות בית הבחירה!"

"איזה יופי! כל הכבוד לכל מי שהיה איתנו! אני כבר מתרגש לדעת איך הרמב"ם סיים את הפרק. זה בטח צריך להיות משהו מיוחד:"

הלכה כ

"וואו, דביר, בדיוק כמו שחשבת! זה באמת סיום יפה.

אבל... למה הוא בדיוק התכוון...? "

"תראה, יש חשיבות להכין את הדברים לשם הקודש. כמו שאומרים באפיית מצות 'לשם מצת מצווה'! אז אם עושים כלי לכהן הגדול, מתאים שהכהן הגדול ישתמש בו ולא כהן הדיוט (=פשוט). אולם אם הכלי היה מיועד מהתחלה לכהן הדיוט, הכהן הגדול לא משתמש בו, אלא בכלי אחר."

"והוא אפילו מוסיף שגם אבנים של בית הכנסת, שהן קדושות וחשובות, לא בונים אותן בהר הבית, כי הר הבית הוא מקודש וחשוב יותר. את האבנים להר הבית מקדשים מראש אך ורק לבניין המקדש!"

שבת שלום, דביר ואריאל

לגרסת הדפסה לחץ