Dnew
 

פרק ב' הלכה ב':

"שלום לכולם! מה שלומך דביר?"

"ב"ה מצוין, תודה! זוכר מה למדנו בשבוע שעבר?! "

"אממ... כן! בשבוע שעבר ראינו שמקומו של המזבח מכוון ביותר! כלומר שיש רק מקום אחד למזבח ורק שם הוא צריך להבנות."

"יפה מאד אריאל! ועכשיו הרמב"ם גם מסביר למה...:

הלכה ג

לעולי בבל שהגיעו היה אולי מטרה לבנות את בית המקדש אך לא תמיד היה להם את הכלים לכך, הגיעו עולים מפשוטי העם, שרוב הזמן כלל לא הכירו את הלכות המקדש. ואף על פי כן ה' היה בעזרם: 3 נביאים עלו עימהם מן הגולה, ולכל אחד היה תפקיד בבניין המקדש: אחד העיד להם איפה צריך להבנות המזבח, שני העיד להם על הגודל והמידה המדוייקת של המזבח, והשלישי העיד להם הלכה מיוחדת מאד - 'מקריבים אף על פי שאין בית'! המזבח והקרבת הקרבנות חשובים ביותר ומקיימים אותם ככל יכולתנו. גם אם ההיכל, הקודש ואף קודש הקודשים עדיין חרבים.

שבת שלום, דביר ואריאל

לגרסת הדפסה לחץ