משכן דגם

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏המשכן וכליו:

המדרשה לידע המקדש מציעה פעילות חווייתית לפתיחת או סיכום לימוד נושא המשכן בכיתה. או פעילות בית ספרית בתקופה של פרשיות המשכן (פרשות תרומה, תצווה, ויקהל, פקודי) באזור חודש אדר.

במהלך היום יעברו התלמידים בשלוש תחנות שונות בבית הספר. פירוט התחנות להלן.

מחיר הפעילות:

עד מאה תלמידים - 2500 ש"ח

(כל תלמיד נוסף - 25 ש"ח)

*תתכן תוספת הובלה למקומות מרוחקים

 

תחנות בפעילות:

בגדי הכהונה:
  • שמונת בגדי הכהן הגדול להמחשה.
  • יצירת בגדי כהונה ממגנט.

דגם המשכן:

  • דגם מפורט של המשכן הכולל את הקרשים, האדנים, והכיסויים.
  • כל כלי המשכן – הארון, המנורה, השולחן, הכיור והמזבחות.

שיתוף התלמידים בחוויית הבנייה

תערוכת כלי המקדש:
  • דגם מנורת הזהב בגודל אמיתי
  • דגם של שולחן לחם הפנים, מזבח הזהב
  • דגם ארון הברית
 

חידון אינטראקטיבי מסכם

  • שלטים דיגטליים
  • בשילוב מצגת מסכמת וסרטונים

עד 105 תלמידים במקביל