חודש אהבת הארץ והמקדש

חודש אהבת הארץ והמקדש:

'חדר מורים' : למדרשה מגוון תכנים המתאים לצוות ההוראה. השתלמויות והעשרה, הצעות לפעילות ורעיונות להפעלה בכיתה. זאת על ידי מיטב המרצים – הרב מנחם מקובר, מרדכי פרסוף ומרצים נוספים.

חידון מסכם: חידון אינטראקטיבי לסיכום ולהתאימו לנושא. החידון מופעל על ידי שלטים דיגיטליים הניתנים לכל תלמיד.

ירושלים באור המקדש: בית הספר הופך ליום אחד לירושלים הקדומה, במגוון תחנות וסדנאות.

'ותחזינה עינינו'  - פעילות בניית דגם המקדש הגדול: במהלך הפעילות ייבנו תלמידי בית הספר דגם ענק של בית המקדש, חזיון פעיל - סיור תלת מימד בבית המקדש, משחק מושגי ירושלים והמקדש ופעילות יצירה