דגם מקדש גדול

חידה - לשכה

תוצר משובח של אחד משבעת המינים, שזכה בלשכה (כמעט) משלו. מי הוא?