דגם מקדש גדול

חידה - קו לקו

הוראות:

חברו את הנקודות – מה יוצא?

בהצלחה!