דגם מקדש גדול

חידה - מזבח העולה

הוראות:

צבעו רק את החלקים הקשורים למזבח!

בהצלחה!