Image converted using ifftoany

'באחד באדר משמיעין על השקלים' - מטבע מחצית השקל 9.6 גרם כסף

מצוות מחצית השקל נוהגת 'בזמן הבית' וערכה עשרה גרה כסף, כ 9.6 כסף טהור. ראשיתה בבניין אדני המשכן שהיוו את היסוד למשכן הבא מכל עם ישראל. בהמשך שימש מטבע 'מחצית השקל' לקיום עבודות המקדש הבאות בשם כל הציבור - קרבנות הציבור, הקטורת, שמן למאור וקמח ללחם הפנים ולמנחות.

על פי פסיקת חלק מן הפוסקים ניתן לקיים כיום את מצוות מחצית השקל מדאורייתא.

באפשרותך לתרום 'מחצית השקל' ולקבל את מטבע שבה 9.6 גרם כסף - בתרומה של 100 ש"ח. 

תגמולי מטבע המקדש ישמשו לקיום תרגולי המקדש, הכנות מעשיות לבית המקדש ולהמשך חיזוק תודעת המקדש בעם ישראל.

עיצוב המטבע

הצד אחד של המטבע מופיע הקריאה 'לגאולת ירושלים השלמה'- כפי שהופיע על מטבעות בסמוך לחורבן הבית, ובה התפילה לבניין המקדש במהרה.

בצד השני מופיעה 'הכרזת טראמפ-בלפור- כורש'. עם הכרזת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על היותה ירושלים בירת ישראל, הדהדה קריאתו ההיסטורית של כורש מלך פרס 'מִי בָכֶם מִכָּל עַמּוֹ יְהִי אֱלֹהָיו עִמּוֹ וְיַעַל לִירוּשָׁלִַם אֲשֶׁר בִּיהוּדָה וְיִבֶן אֶת בֵּית יְהֹוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל הוּא הָאֱלֹהִים אֲשֶׁר בִּירוּשָׁלִָם'. בכך הוא הצטרף לנדיבי עם במהלך הדורות אשר עודדו את עם ישראל לצאת מגלותו ולנחול את ירושתו בארץ הקודש המקדש.

המטבע עוצבה על ידי האמן חיים אודם- מעצב מנורת המקדש.

 

מחצית השקל: