חידות

חידה - תשבץ

הגדרות:

  1. יש ארבע כאלה בראש המזבח.
  2. מה תפקידו להפיץ ריח במקדש?
  3. על מה מקריבים קורבנות?
  4. על מה מניחים את לחם הפנים?
  5. איזה כלי מדליקים?
  6. מה נמצא בתוך ארון הברית? (2 מילים)
  7. עם מה בוללים את המנחה?
  8. במה כיסו את המשכן?
  9. משכן הוא ____ ארעי ובית כנסת הוא ____ מעט (אותה מילה)

מה יצא בטור המודגש? ___________________

בהצלחה!