חידות

תשבץ מנורה

הוראות:

במנורה היו הרבה פרטים. לפניכם מושגים שונים מעולם המקדש, המורכבים משני חלקים.

המילה הראשונה מצוינת באות, והשנייה  במספר. "שדכו" בין האותיות והמספרים, וצבעו את המשבצת המתאימה.

לדוגמא -  מ. כיור  מתאים ל- 1. הנחושת, ולכן נלך למשבצת "מ- 1" ונצבע אותה.

בהצלחה!

 
 

3 - ניקנור
3 - עולה
4 - גדול
4 - זית
4 - שמן
5 - קני המנורה
7 - המערבי
8 - הקודשים

1 - הנחושת
1 - הפנים
1 - המוריה
2 - אדומה
2 - אחת
2 - המלך
2 - המקדש
2 - הברית
3 - לחם הפנים

המספרים:

ז - הר
ז -דוד
ז - 7
ז - הכותל
ט - שערי
ט - כהן
כ - ארון
מ - כיור

א - פרה
ב - קורבן
ג - לחם
ג - מקשה
ג -פך
ד - שמן
ה - בית
ה - שולחן
ו - קודש

האותיות: