חידות
 

תשבץ מקדש

הגדרות:

  1. המקום בו הצטווה משה על בניית המשכן
  2. אדם שהקדיש את עצמו לה' נקרא...
  3. חיה שבעזרתה נטהרים מטומאת מת
  4. שם נוסף לבית המקדש
  5. אדם שנעשו ניסים לדלתות שתרם למקדש
  6. אחד מבגדי הכהונה שעשוי כולו זהב
  7. חלק של הכיור שנוסף בימי בית שני

מה יצא בטור המודגש?

בהצלחה!