חידות

מבוך תרומת הדשן

הוראות:

עזרו לכהן להגיע למקום תרומת הדשן!

בהצלחה!