IMG_0285 - עותק
תמונות מדגם המשכן באריאל - בגודל אמיתי!
 
כרגע אין מתחם באריאל. 
מוזמנים למיני ישראל למתחם שלנו! מגוון הפעלות ופעילויות בנושאי המקדש והמשכן.