rsz_תמונה2

שנת היובל לשחרור ירושלים - שנת הרב גורן בחמ"ד

מנהלים ורכזים יקרים,

לקראת שנת היובל לשחרור ירושלים נערכה המדרשה במגוון תכניות מיוחדות, המשלבות אמצעי המחשה, סרטונים ומצגות ועזרים שונים. התוכניות מותאמות הן למסגרת קהילתית והן כאירוע לציבור גדול.

נשמח להפגש ולראות כיצד ניתן להשתלב באירועי שנת היובל לירושלים

בברכה,

צוות המדרשה

 

הצגות לשנת היובל לירושלים!

  • גני ילדים - "צחי וארזי במסע לירושלים":  צחי הצנחן וארזי הלוי בהצגה והפעלת התלמידים בעקבות ציוני דרך בירושלים. 

  • יסודי - הצגת 'סוד ארון הברית' – תעלומת ארון הברית ופועלו של הרב גורן בחיפושיו.
  • נשים ונערות הצגת 'התלכו בעקבותי'- סיפורו של צנחן - דרכו נצעד צעד אחר צעד במסע לתוך תולדות ירושלים והכיסופים למקדש.
 

חידון "הקרב על ירושלים"-  

חידון אינטראקטיבי דיגיטלי עם שאלות על הקרב על ירושלים ושחרורה, החיפוש אחר ארון הברית, והרב גורן!

מתאים לילדים ונוער.

 
 

הרצאות וימי עיון לציבור הרחב-

"ירושלים והמקדש בראי הדורות": 

ירושלים ומקום המקדש היו מאז ומעולם לב האומה. מאבן השתיה, עקדת יצחק, המשכנים, בתי המקדש ועד שיבת ציון וחזרת עם ישראל לארצו ולירושלים בדורינו. בשילוב סרטונים מרהיבים, תמונות רבות והרבה נשמה.

מתאים לנוער ומבוגרים

 

 

תערוכה, תפאורה ודגמים-

  • למדרשה דגמים גדולים של כל כלי המקדש בגודלם המקורי, דגם ענק של המקדש, ומגוון תפאורות המשתלבות באירועי ירושלים והמקדש.

ניתן להתאים לכל גיל

 

 

 

מיצג המקדש

מיצג המוקרן על גבי מסך ענק על חשיבותה של ירושלים ומקום המקדש מימי הבריאה ועד ימינו אנו.

המיצג בשיתוף הקהל בשירי ירושלים ובכיסופים למקדש שיבנה בקרוב.

ניתן להתאים לכל גיל!