הרב גורן בעקבות ארון הברית

"כשבנה שלמה המלך בנה את בית המקדש, הוא השאיר מקום מיוחד למקרה שיהיה צורך לגנוז את ארון הברית".

למה לגנוז דווקא את ארון הברית מבין כל כלי בית המקדש?
את ארון הברית אי אפשר לבנות פעם נוספת, כמו שאר הכלים שניתן להכין מחדש, מכיוון שכל תכלית הארון היא להניח בו את לוחות הברית אותם לא ניתן להכין מחדש.
זאת למרות שיווצר מצב שקודש הקדשים  יהיה ריק, כפי שהיה כל תקופת בית המקדש השני.
בניגוד למקדש ראשון שבו היה הארון בקודש הקודשים, ובו- 'היה מהלך הכהן הגדול לאורו של הארון', בבית שני- 'היה הכהן הגדול מגשש באפילה'.

סיפור גניזת הארון מתרחש בסוף ימי הבית הראשון. יאשיהו המלך מגלה בבית המקדש ספר תורה הפתוח בפרשת הקללות ובה בשורת גלות.
יאשיהו ממהר אל חולדה הנביאה, וזו אומרת לו שאמנם הוא צדיק, אך המקדש יחרב בעוונות העם.
כאן משלימה הגמרא את הסיפור מפסוקים המופיעים בדברי הימים. "תְּנוּ אֶת אֲרוֹן הַקֹּדֶשׁ בַּבַּיִת אֲשֶׁר בָּנָה שְׁלֹמֹה" (דברי הימים ב', ל"ה).
וכך, בעיצומו של חג הפסח, מוציאים הלויים את ארון הברית מתוך קודש הקודשים, ומחביאים אותו במחילה מיוחדת, 'במטמוניות עקלקלות', שהכין מאות שנים לפני כן שלמה המלך בדיוק לסיבה הזאת.
יאשיהו קיווה לזעזע את העם, בתקווה שיחזור בתשובה.
אך המקדש נחרב, וארון הברית עדיין גנוז במקומו, במקום כלשהו תחת הר הבית, עד עצם היום הזה.

מאז אף אחד לא הוציאו. אמנם מעט אחרי מלחמת ששת היה מי שהעז,
הרב מאיר יהודה גץ  רב הכותל והרב שלמה גורן, החלו בחפירת מנהרות הכותל ובחפירה תחת הר הבית מתוך תקווה למצוא את הארון.
כפי שמופיע בסרטון למטה.