תרום:

שתיל גפן- 40 ש"ח

שתילי הקטורת - 72 ש"ח

עץ שיטה מלבינה- 120 ש"ח

עץ ארז- 200 ש"ח

התרומה כוללת את רכישת השתיל ונטיעתו

כל תורם יקבל תעודה, ציון מקום השתילה ובלי נדר אף צילום השתילה

 

 

יער המקדש-

נטיעת עצים וצמחים שישמשו לבניין המקדש ועבודתו.

בט"ו בשבט השנה נחל בנטיעת יער המקדש ברחבי הארץ.

היו שותפים בהכנות מעשיות לקראת בניין המקדש וחידוש עבודתו. 

מקומות הנטיעה ט"ו בשבט תשע"ז:

י"ב שבט- 

מושב צופר- צמחי הקטורת

י"ג שבט-

מעלה שלמה, כוכב השחר ומשכנות הרועים

160 שתילי כרם, 20 תאנים, 10 ארזים

גבעת גל- 10 ארזים

ט"ז שבט- 

חברון, משפחת פדרמן- 

30 ארזים, 50 רימונים

איתמר- 

הכנה ל- 160 גפנים רוגליות

בית יתיר- השלמת 100 גפנים

מעלה מכמש- 5 ארזים, 5 תאנים

ניתן להצטרף לנטיעות בתיאום מראש

 

 לקריאת מאמרו של פרופ' הלל וייס על חזון יער המקדש.

הרעיון לטעת נטיעות לקראת בניין המקדש החל עוד מימי אבותינו אברהם ויעקב, שאף הם הכינו עצים לבניין המשכן, כמובא במדרש:

" ויסע ישראל וכל אשר לו ויבא בארה שבע  - להיכן הלך? אמר רב נחמן שהלך לקוץ ארזים שנטע אברהם זקינו בבאר שבע. שנאמר: 'ויטע ואשל בבאר שבע'

אמר ר' לוי: מהיכן מצאו עצים לשעה ?אלא מלמד שהיו מוצנעין עמהם מימות יעקב אבינו 'וכל אשר נמצא אתו עצי שטים אשר ימצא אתו אין כתיב כאן אלא אשר נמצא את"

למרות שחזון המשכן נראה רחוק, אברהם אבינו כבר נוטע ארזים למשכן. יעקב אבינו מוריד אותם למצרים, והם נוטעים את היסודות למקדש. בני ישראל יוצאים ממצרים עמוסים מכל טוב מצרים לא שכחו את העצים שישמשו לבניית משכן ה','כל אשר נמצא איתו עצי שיטים'. 

גם בימי הבית השני- בהעדר עצים למערכה החלו משפחות לתרום עצים באופן קבוע למזבח, ואף קבעו יום זה כיום חג: 

אף אנו נכין ארזים, עצי שיטה, גפנים רוגליות ליין לנסכים, ואת צמחי הקטורת להיות מוכנים לבניין המקדש

רוצים לטעת חלקה אצלכם? לקיים לנטיעות באיזור שלכם

נשמח לסייע- צרו קשר