20140403_102908

פעילויות לגילאי חטיבה ותיכון

בניית דגם המקדש: בניית דגם ענק של בית המקדש בשיתוף התלמידים.

 

תכנית "מעלין בקודש": מסע להבנת התהליך שעובר האדם המגיע למקדש.

משחק שלטים: משחק אינטראקטיבי רב משתתפים מותאם אישית.

 
 

תערוכת כלי המקדש: תערוכה של כלי המקדש בגודל אמיתי.