דמי כניסה:

60 ש"ח -  בהרשמה מוקדמת

70 ש"ח - בערב הכנס

משנכנס אדר מרבין במקדש

ד' אדר ב'

בית חינוך עיוורים ירושלים

כל הפרטים במודעה: