פדיון כפרות

פדיון כפרות

מחצית השקל

תרמו למדרשה לידע המקדש

בתרומתכם הנכם מחזקים את המשך פעילות המדרשה בארץ ובעולם, ומקדמים בצעד נוסף את בניין בית המקדש.

תודה רבה!