פדיון כפרות

פדיון כפרות

מחצית השקל

תרמו למדרשה לידע המקדש

בתרומתכם הנכם מחזקים את המשך פעילות המדרשה בארץ ובעולם.

תודה רבה!