המקדש בתלת מימד

הסבר עלךעחךעחךעצ

ארךיךמךמגכמעג

נרלךעמךמימ

רלקמר ילח כי