ידע סרטונים בניה מיכה

 סרטים לילדים:

בניה מאוד אוהב סיפורים, ובמיוחד סיפורים על בית המקדש. בכל לילה אמא מספרת לבניה מדרש אחר על המקדש, ולפתע בניה מוצא את עצמו בתוך הסיפור: שערי ניקנור, שלמה המלך והשערים, פורים והמקדש ועד סיפורים רבים ומרתקים.

זבולון חוקר המקדש - מגלה בכל יום מקום חדש! בעזרת 'מפת קסמים' של המקדש מתגלגל זבולון בכל יום אל לשכה או מקום אחר בבית המקדש.