ידע סרטונים בניה מיכה

 סרטים לילדים:

 

זבולון חוקר המקדש - מגלה בכל יום מקום חדש! בעזרת 'מפת קסמים' של המקדש מתגלגל זבולון בכל יום אל לשכה או מקום אחר בבית המקדש.

בניה מאוד אוהב סיפורים, ובמיוחד סיפורים על בית המקדש. בכל לילה אמא מספרת לבניה מדרש אחר על המקדש, ולפתע בניה מוצא את עצמו בתוך הסיפור: שערי ניקנור, שלמה המלך והשערים, פורים והמקדש ועד סיפורים רבים ומרתקים.