IMG_6397

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏מסיבת סידור:

 

 "והתפללו אל ה‘ דרך העיר אשר בחרת בה, והבית, אשר בניתי לשמך ושמעת... את תפילתם“ (מלכים א, ח‘,מ“ד-מ“ח)

המדרשה לידע המקדש מציעה פעילות חווייתית העוסקת בקשר המיוחד בין המקדש לתפילה.

במהלך היום יעברו התלמידים בשלוש תחנות שידמו חלקים שונים במקדש. בסופה של הפעילות יתקיים כינוס של כלל הילדים, בו תוצג הצגה מסכמת קצרה ונכין יחדיו את הקטורת. הפעילות מתקיימת בבית הספר.

מחיר הפעילות:

עד מאה תלמידים - 2500 ש"ח

(כל תלמיד נוסף - 25 ש"ח)

*תתכן תוספת הובלה למקומות מרוחקים

 

 

תחנות בפעילות:

תחנה אור קולית:

משחק אינטראקטיבי ממוחשב משולב חידות בו נבין מדוע המקדש הוא מקום התפילה הטוב ביותר, ולמה אנו מתפללים לכיוון ירושלים.

יצירת סימניה לסידור:

”והשב כהנים לעבודתם“ - בתחנה זו נכין יצירה הממחישה את עבודת הכהנים בעזרה.

צילום מגנטים- בתוספת תשלום

במהלך האירוע יעמוד אזור צילום מגנטים עם תפאורת המקדש, וכל ילד יוכל לצאת עם מגנט כמזכרת מהפעילות.

ניתן להחליף את אחת התחנות בתחנת הקטורת:

בתחנה נלמד על התפילה שעולה ישירות לקב"ה כמו הקטורת "תיכון תפילתי קטורת לפניך" ונטעם מחווית כתישת סממני הקטורת