טיפ טיפה הידעת

טיפ טיפה הידעת

 טיפ טיפה- הידעת?

⦁ הידעת? את בגדי הכהנים שיצאו משימוש היו ממחזרים- ומכינים מהם פתילות למנורות במקדש. ארון הברית על כל תכולתו שוקל כ9 טון, ובאופן טבעי אינו ניתן לסחיבה על ידי בני אדם. אם כן איך סחבו אותו? בצורה ניסית- הארון "סוחב" את הלויים המחזיקים בו ולא הם אותו!

⦁ הידעת? מי שהדליק את מנורות עזרת נשים בשמחת בית השואבה היו פרחי כהונה, שסחבו על גבם כדי שמן כבדים (המכילים כל אחד 30 לוג שמן!) כשהם עולים בסולם גבוה מאד.
כשאומרים במקדש "מסיבה" לא מתכוונים למסיבת בר מצווה, אלא לגרם מדרגות לולייניות- מסובבות.

⦁ הידעת? "הגרס בן לוי" היה הממונה על השיר במקדש, והיה יודע לנגן באצבעותיו על מיתרי הקול ולהוציא קולות מיוחדים. אך כיוון שלא הסכים ללמד אחרים לעשות זאת, סודו נאבד, ועל כך חז"ל מבקרים אותו. לפני כל עבודה במקדש מברכים הכהנים: "אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצוונו..."

⦁ הידעת? כששומעים ברכות במקדש לא עונים "אמן" אלא: "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד". ילדי כהנים עד גיל מצוות נקראים 'רובים', ומאז ועד גיל 20 הם נקראים "פרחי כהונה". רובים ופרחי כהונה כבר התחילו לעשות עבודות שונות במקדש כמו שמירה, הדלקת מנורות עזרת נשים, שמירה על הכהן הגדול שלא ייפול לשינה בערב יו"כ ועוד.

⦁ הידעת? לחם הפנים היה כשר לפסח כל השנה!
בבגדי הכהנים היה שעטנז- שילוב של צמר ופשתן. בכל מקום אסור ללבוש שעטנז- אך במקדש זו מצווה וחובה! בזמן שהורדוס שיפץ את בית המקדש ירדו גשמים רק בלילה!

⦁ הידעת? מגילת המקדש שבה התוכנית האדריכלית וסודות המקדש, הועברה מדור לדור מימי משה ועד שלמה המלך. שיירי הדם של כל הקרבנות מוחזרו ונוצלו לזיבול שדות ירושלים.

⦁ הידעת? הר הבית ע"פ נבואת יחזקאל גדול פי שלושים וששה מממדיו כיום. גם אדם מישראל, ולא רק כהן, יכול לשחוט בבית המקדש.

⦁ הידעת? כל חלה מחלות לחם הפנים שקלה 6 ק"ג, וכל כהן הרים 6 חלות בבת אחת! ישנן בערך 200 מצוות שלא ניתן לקיים בלי בית מקדש.

⦁ הידעת? הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים 4 פעמים במהלך יום הכיפורים, ולא רק פעם אחת. במשך כל היסטוריית המקדש היו רק 9 פרות אדומות!

⦁ הידעת? בכל חג סוכות מחדש היו מקימים מרפסות לנשים בעזרת נשים. ל"עזרת הנשים" במקדש נכנסו לא רק נשים אלא גם גברים.

⦁ הידעת? בבית המקדש הראשון היו 11 מנורות ו11 שולחנות לחם הפנים. אסור לאף אחד לשבת בעזרה חוץ ממלכי בית דוד.

⦁ הידעת? לכל אדם מישראל מותר להדליק את המנורה. כדי לעשות תיקונים בקודש הקודשים היו מכניסים את האומנים בתיבה מהתקרה.

⦁ הידעת? בפתח ההיכל היתה דלת שלא נכנס בה אדם מעולם. גובה המקדש היה מאה אמות, כלומר 50 מטר- כגובה בניין של 25 קומות!

⦁ הידעת? הכותל המערבי בו אנו מתפללים הוא הכותל המערבי של הר הבית, לא של בית המקדש. בשמחת בית השואבה היה רבן גמליאל עושה "ג'אגלינג"- לוקח 8 אבוקות של אש, זורק אותם באוויר וטופס.

⦁ הידעת? בימי החורף הקרים לפעמים היה קרח על כבש המזבח. כדי שהכהנים לא יחליקו היו מפזרים עליו מלח. לא רק ללויים מותר לנגן במקדש! אמנם רק ללויים מותר לשיר במקדש, אבל לנגן מותר לכל מי שמיוחס לכהונה (גם אם הוא מישראל).

⦁ הידעת? בימי החורף הקרים לפעמים היה קרח על כבש המזבח. כדי שהכהנים לא יחליקו היו מפזרים עליו מלח. לא רק ללויים מותר לנגן במקדש! אמנם רק ללויים מותר לשיר במקדש, אבל לנגן מותר לכל מי שמיוחס לכהונה (גם אם הוא מישראל).

 

גרסת הדפסה