עולים למקדש 3 – האם לטמא מת מותר לעלות להר הבית?

עולים למקדש 3 – האם לטמא מת מותר לעלות להר הבית?

תקציר הסרטון:

לאן מותרים להכנס הטמאים השונים? השוואה בין שלושת הקדושות בתקופת המחנות במדבר. עד היכן יגיעו המצורע, טמאי הגוף, וטמאי המת בתוך הר הבית והמקדש.