עולים למקדש 4 – הסורג

עולים למקדש 4 – הסורג

תקציר הסרטון:

מהו הסורג שהקיף את הר הבית. מהו מסמל ומה נכתב על הכתובת ביוונית שעל הסורג. מדוע פרצו היוונים בסורג שלוש עשרה פרצות ומה תיקנו בעקבות כך חכמים.