עולים למקדש 11 לשכת המצורעים

עולים למקדש 11 לשכת המצורעים

תקציר הסרטון:

לשכת המצורעים-אחת מהלשכות בעזרת הנשים. בלשכה זו היה בעיקר מקווה גדול לטהרת המצורע. אך מדוע ללשכה זו לא היה גג? ומדוע טבלו במקווה זה גם עולים לרגל אחרים? זאת ועוד בסרטון