מזההמאמרים

קרבן העומר

קרבן ציבור מן הצומח הקרב בט"ז בניסן כדי להתיר את התבואה החדשה.

במוצאי יום טוב ראשון של פסח היתה יוצאת משלחת של בית דין לשדה, ולאחר שהיתה קוצרת את העומר ברוב עם, הייתה מביאה את השעורים למקדש. לאחר שהכהנים היו קולים, טוחנים ומנפים את השעורים היו מוסיפים שמן זית ולבונה, כהן נוסף היה מקריב קומץ על המזבח.