מזההמאמרים

עזרת נשים

עזרת הנשים היא החצר המזרחית של בית המקדש.

בתקופת המלך יהושפט נוספה למקדש 'החצר החדשה', היא עזרת הנשים. בימים רגילים עזרת הנשים לא שימשה רק את הנשים, וגם לגברים היה מותר לעבור דרכה. כדי לפתור בעיה של צניעות באירועים מיוחדים שיצרו מצב של צפיפות, בנו מסביב לעזרת הנשים מרפסת מיוחדת הנקראת "גזוזטרה", ועליה עמדו הנשים. על שם ה'תיקון הגדול' הזה נקראת החצר "עזרת הנשים" במשך כל השנה. 

דוגמאות לאירועים המיוחדים: שמחת בית השואבה שהייתה בכל יום מימי חג הסוכות, מעמד הקהל שהתקיים בעזרת הנשים, קריאת התורה על ידי הכהן הגדול ביום הכיפורים, ואירועים נוספים בהם שימשה עזרת הנשים כמקום כינוס לעולי הרגל.

בעזרת הנשים היו 4 לשכות (חדרים מיוחדים) בכל אחת מפינות העזרה:

  • לשכת העצים
  • לשכת השמנים
  • לשכת הנזירים
  • לשכת המצורעים