מסכת מידות

מסכת מידות

חדש!

 
 

 

מסכת מידות מבוארת ומאויירת

בעלות של 20 ש"ח בלבד!

קישור לרכישה:

מסכת מידות עם ביאורים ותמונות