ידע סרטונים בניה מיכה

תקציר הסרטון

זבולון חוקר המקדש

מבקר הפעם בעזרת ישראל

ומסביר על תפקידה

של עזרת ישראל.

מוזמנים לבקר איתו