מזההמאמרים

אבא שאול

מן התנאים בסוף ימי הבית השני אשר העיד רבות על המקדש ועבודתו. אבא שאול חי בהיות הבית השני על כנו וראה את החורבן. מבין התנאים בני דורו מציין אבא שאול מחלוקות שונות בענייני טהרות בין רבי עקיבא וחבריו. כן מספר על רבי יהושע בן חנניה בן זמנו, וקורא לו: 'זקן אחד', דבר המלמד שהיה בן דורו וצעיר ממנו. יש מקום לומר, שאבא שאול היה כהן, שכן, מעיד על דברים שראו עיניו במקדש ובחצרותיו, כן הכיר מקרוב את סדר העבודה ודן בו בצדדיו ההלכתיים.