יחד בונים מקדש

יחד בונים מקדש

 

המקדש לא נבנה לבד!

 
 

במשך השנה, המדרשה פועלת ומגיעה למקומות רבים בארץ כדי להביא לעולם את תודעת המקדש.

קחו גם אתם חלק וחזקו את פעילות המדרשה, ויחד נזכה לבניין המקדש במהרה!

לתרומות:

http://HAMIKDASH.ORG.IL/?page_id=45