ידע סרטונים בניה מיכה

תקציר הסרטון

זבולון חוקר המקדש

מבקר הפעם בלשכת בית אבטינס. 

מסביר למה משמשמת

לשכה זו ואיך היא קשורה

לעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים.

מוזמנים לבקר איתו