מזההמאמרים

אבוב

האבוב הוא כלי נחושת המשמש לקליית השעורים של מנחת העומר לאחר שטוחנים אותם. בחלק העליון של הכלי, מניחים את השעורים לקלייתם. הכלי העליון מנוקב נקבים בתחתיתו, ומתחתיו בוערת האש עד אשר השעורים קלויים כל צרכם.